Monumenta Glagolitica

Vol. I – Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.−1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. II – Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama, 1714.−1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010. Cijena: 70,00 kuna.

Vol. III – Glagoljska matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.−1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010. Cijena: 100,00 kuna.

Vol. IV/1 – Pet glagoljskih matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu,1565.−1668.,prir.Pavao Kero, Zadar, 2011. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. IV/2 – Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1743.−1805., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012. Cijena: 100,00 kuna.

Vol. V – Tri glagoljske matice umrlih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1613.−1771., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. VI/1 – Četiri glagoljske matice vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu,1566.−1681., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. VI/2 – Glagoljska matica vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1730.−1821.,prir. Pavao Kero, Zadar, 2012. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. VII – Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine od Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1720.−1841., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. VIII – Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima, 1723.−1767., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012. Cijena: 30,00 kuna.

Vol. IX – Glagoljska matica vjenčanih, 1623.−1711. /Glagoljska matica umrlih, 1698.−1723. župe sv. Lovre u Kalima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2012. Cijena: 90,00 kuna.

Vol. X – Glagoljični dio madrikule Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama, 1710.-1892., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013. Cijena: 60,00 kuna.

Vol. XI -Glagoljska matica krštenih župe sv. Lovre u Kalima, 1683.−1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013. Cijena: 100,00 kuna.

Vol. XII -Glagoljska madrikula Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači, 1711.−1808., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013. Cijena: 90,00 kuna.

Vol. XIII. – Glagoljski kvateran župe sv. Ante u Radošinovcima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2013. Cijena: 70,00 kuna.

Vol. XIV. – Tri glagoljske matice krštenih župe sv. Tome u Tkonu, 1613.−1821., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013. Cijena: 100,00 kuna.

Vol. XV. – Glagoljska matica krštenih, tri glagoljske matice vjenčanih, knjiga godova župe Gospe od Ružarija u Grusima (danas župa Briševo), prir. Pavao Kero, Zadar, 2014. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. XVI. Glagoljska matica krštenih Župe obraćenja sv. Pavla u Kukljici 1731. – 1762. prir. Pavao Kero, Zadar, 2014. Cijena: 80,00 kuna.

Vol. XVII. Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja B. D. Marije u Pašmanu 1606. – 1825. prir. Pavao Kero i Josip Faričić, Zadar, 2015. Cijena: 100,00 kn.

Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije, drugo, dotjerano i prošireno izdanje, prir. Pavao Kero, Zadar, 2015. Cijena: 150,00 kn.